Отглеждаме ориза в нашите оризища, богато напоени с чиста вода

Когато оризът узрее, зърната се почистват нежно и това е всичко

Това сме Ние

Отглеждаме, подбираме и създаваме храна с уважение към земята, хората и начина им на живот. Израснали от малко фамилно начинание, днес сме семейство от 200 души с партньори в над 30 държави. Нашите марки са част от вашето ежедневие.

Вижте всичко за нас

Нашите Марки

Новини

Подобряване на работната среда в „СуиКо“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд

На 17.05.2017 г. „СуиКо“ ЕООД подписа договор BG05M9OP001-1.008-1884-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика с... Прочети още

Контакти

България
1225 София,
ул. Малашевска №16

suico@suico.eu

T: 02 813 9888
F: 02 936 7160

Кариера

Tърсите кариера в хранителната индустрия и търговията?
Пишете ни на: jobs@suico.eu