НОВИНИ

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване“, съответно по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици – 9 бр.; Обособена... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване и ЛПС“, съответно по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на кабини за мотокари – 3 бр.; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици... Прочети още