НОВИНИ

Празничен герой

СуиКо ЕООД бе удостоен с благодарствен сертификат от „Празнични герои“ – сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Заедно с множество... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР)

Тръжна документация във връзка с процедура  „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР), съответно по обособени... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР)

Тръжна документация във връзка с процедура  „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР), съответно по обособени... Прочети още

Участие в ANUGA

ANUGA – един от най-големите световни търговски панаири за храни и напитки в Кьолн, Германия стана домакин на множество фирми и компании,... Прочети още

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси“

Тръжна документация във връзка с процедура  „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и внедряване на софтуер за... Прочети още