НОВИНИ

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване“, съответно по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици – 9 бр.; Обособена... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване и ЛПС“, съответно по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на кабини за мотокари – 3 бр.; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици... Прочети още

Празничен герой

СуиКо ЕООД бе удостоен с благодарствен сертификат от „Празнични герои“ – сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Заедно с множество... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР)

Тръжна документация във връзка с процедура  „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР), съответно по обособени... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР)

Тръжна документация във връзка с процедура  „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР), съответно по обособени... Прочети още