ОРИЗОПРОИЗВОДСТВО

250 хил. дка годишно
през 80-те години на XX в.

Традициите в отглеждането на ориз по нашите земи датират от далечния XIV в. През 60-те години на миналия век в района на Пазарджик, Пловдив и Стара Загора са изградени гравитачни оризови напоителни полета. Така оризопроизводството достига своите златни години – през 80-те години на XX в., когато са засявани около 250 хил. дка годишно.

14 хил. дка през 1995 г.

През 90-те години на XX в. оризопроизводството намалява, достигайки едва 14 хил. дка през 1995 г. След 2000 г. започва постепенно възраждане на сектора и днес са възстановени половината от обработваемите площи от златните години на българското земеделие.

През 2006 г. закупуваме земеделски земи

Опитът ни в оризопроизводството започна през 2006 г. със закупуването на земеделски земи и оризопреработвателно предприятие в с. Ковачево.

8000 дка през 2018 г.

10 000 т оризова арпа годишно

Всяка година увеличаваме засетите площи, като през 2018 г. достигнахме 8000 дка. Оризопреработвателното ни предприятие преработва между 8000 и 10 000 т оризова арпа годишно.

Основните сортове, които произвеждаме, са типичните за района среднозърнести видове, подходящи за традиционни български ястия.

Наша разработка е и ориз Баланс – пълноценен ориз, съчетание между пълнозърнестия и белия.