ОРИЗОПРОИЗВОДСТВО

Отглеждаме ориз от 2006 г

Опитът ни в оризопроизводството започна през 2006 г. със закупуването на 1000 дка земеделски земи и оризопреработвателно предприятие в с. Ковачево, община Пазарджик.

8000 дка през 2018 г

Всяка година инвестираме в земеделски земи и техника за обработката им като през 2018 г собствените ни оризища достигнаха 8000 дка.

20 000 т оризова арпа годишно

Оризопреработвателното ни предприятие преработва между 18000 и 20 000 т оризова арпа годишно.

Основните сортове, които произвеждаме, са типичните за района среднозърнести видове, подходящи за традиционни български ястия.

Наша разработка е ориз Баланс – пълноценен ориз, съчетание между пълнозърнестия и белия.

Екологично напояване с уважение към природата

Водата достига оризовите ни полета на гравитачен принцип. Напояването става по естествен, деликатен и щадящ природата начин, без да се използва гориво за изпомпване и разпределяне на водата.

Щадящо оборудване без замърсяване на околната среда

През 2018 г пуснахме в експлоатация изцяло обновената ни фабрика за производство на ориз. Закупихме специално оборудване за сушене на оризовата арпа, което използва за гориво технологичния отпадък от производството – оризовата люспа. Процесът на сушене е изключително щадящ природата и екологичен.

Продължаваме да се развиваме…