СуиКо се сертифицира по стандарта ISO 22000

На 04. и 09.10.2019 г. СуиКо премина детайлен одит за проверка и оценка на въведената система за управление на безопасността на храните съгласно стандарта ISO 22000 със следния обхват: съхранение и дистрибуция на зърнени храни, храни на зърнена основа, варива, маслодайни семена, растителни масла, готови за консумация стерилизирани и пастьоризирани консерви, сладка и конфитюри, мармалади, мед, оцет, сол, захари и подправки.

Резултатът от одиторския доклад на СуиКо беше положителен, което потвърди гаранцията за безопасността на храните по отношение на съхранението и дистрибуцията им.