„СуиКо“ ЕООД на търговска мисия в САЩ

От 29.05 до 03.06.2017 г. в САЩ (Монтана и Айдахо) се проведе търговска мисия с участието на „СуиКо“ ЕООД , инициирана от неправителствената организация WUSATA. Целта беше популяризиране на износа на традиционни американски селскостопански продукти. Като един от вносителите на европейския пазар „СуиКо“ имаше възможност да осъществи директен контакт с фермери, земеделски производители и крупни търговски износители от САЩ.