Новини

НОВ СЕРТИФИКАТ IFS

НОВ СЕРТИФИКАТ IFS SUICO
През октомври 2018 г. SUICO премина успешно ресертификационен одит съгласно Международния стандарт за храните (IFS), версия 6.1. Резултатът отново е на високо ниво, отбелязан с 98,69% покритие на изискванията за безопасност и качество на храните. Поздравяваме целия ни екип за професионализъм и отношение към работата през цялата година за постигане на тази престижна оценка и благодарим на Global Quality Certification за прецизния одит.
Новини