Новини

НОВ СЕРТИФИКАТ ПО IFS FOOD, ВЕРСИЯ 7

И тази есен SUICO премина успешно традиционния годишен одит за качество и безопасност на храните според стандарта IFS Food, версия 7. Той обхваща шест основни области на бизнеса за установяването на ефективни процеси, които гарантират безопасността и качеството на продуктите: управление и ангажираност, система за безопасност и управление на качеството на храните, управление на ресурсите, оперативни процеси, измервания, анализи и подобрения, план за защита на храните.
Резултатът от одиторския доклад е на най-високо ниво, с 97,46% съответствие към строгите критерии за безопасност.
Ръководството на SUICO благодаря на целия екип за усърдната работа през годината за постигането на този забележителен резултат!
Новини