Новини

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 10.07.2023 г. СуиКо” EOОД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) № BG-RRP-3.005-6433-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “.

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на “СуиКо” EOОД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Очакваният ефект е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация на компанията

Обща стойност: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско съфинансиране.
Новини