Новини

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ и на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, СУИКО ЕООД, уведомява за иинвестиционно предложение:

Дейности по енергийна ефективност, за сграда на „Суико“ ЕООД, с идентификатор 68134.509.56.11, намираща се на адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Малашевска 16.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 1030.05.2022г.
Новини