Новини

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ЛПС“, СЪОТВЕТНО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ЛПС“, СЪОТВЕТНО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на кабини за мотокари – 3 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на хиперинверторни климатици – 9 бр.;

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на Локален обезпрашител – 4 бр.;

Електрически влагоуловител – 3 бр.; Филтър с вентилатор за свеж въздух – 1 бр.;

Обособена позиция 4: Доставка на Ергономични офис столове – 23 бр.; Масажен стол – 1 бр.;

Обособена позиция 5: Доставка на ЛПС: Студозащитно облекло-ватирано яке – 27 бр.; Ватирана блуза – 12 бр.; Ватиран полугащеризон – 29 бр.; Зимни обувки с метални бомбета – 27 бр.; Летни обувки с метални бомбета – 27 бр.; Защитни ръкавици – 500 чифта; Светлоотразителна жилетка – 8 бр.;

Обособена позиция 6: Доставка на фитнес оборудване: Гладиатор – 1 бр.; Велотренажор – 1 бр.; Бягаща пътека – 1 бр.; Лежанка за коремни – 1 бр.; Стойка с 10 комплекта дъмбели от 2 до 14 кг. – 1 бр.;

Обособена позиция 7: Оборудване за помещения за хранене и отдих: Диспенсери за вода със сменяем филтър – 5 бр.; Миксер/блендер – 3 бр.; Кана за затопляне на вода 1 бр.; Хладилник – 1 бр.; Автоматична кафе-машина – 1 бр.; Кафе машина – 2 бр.; Сандвич преса – 3 бр.; Машина за фрешове – 3 бр.;Телевизор – 1 бр.;

Обособена позиция 8: Мека мебел за помещение за отдих – фотьойл – 1 бр. и диван с функция за сън – 1 бр.;

Обособена позиция 9: Оборудване на места за отдих на открито: Преместваема беседка за отдих на персонала от офис сградата (7,7 м2) – 1 бр.; Беседка за складовите работници (15 м2) – 1 бр.; Преместваеми пейки – 3 бр.; Преместваеми маси – 3 бр.

Публичната покана се финансира по проект BG05M9OP001-1.008-1884-C01 „Подобряване на работната среда в “СуиКо” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
Новини