Новини

SUICO СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO 22000

SUICO СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO 22000
На 04. и 09.10.2019 г. SUICO премина детайлен одит за проверка и оценка на въведената система за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000 със следния обхват: съхранение и разпространение на зърнени култури, храни на зърнена основа, варива, маслодайни семена, хранителни масла, готови за консумация стерилизирани и пастьоризирани консерви, конфитюри, мармалади, мед, оцет, сол, захари и подправки.
Резултатът от одиторския доклад на SUICO беше положителен, което потвърди гаранцията за безопасност на храните по отношение на тяхното съхранение и разпространение.

Новини