Устойчивост
Като компания, следяща тенденциите за здравословен и природосъобразен начин на живот, за нас опазването на околната среда е отговорност и приоритет.
Стремим се към устойчиво развитие, работейки по дългосрочни проекти за елиминиране на част от опаковките, намаляване на емисиите с фини прахови частици и използване на енергия от възобновяеми източници.
Сушилните ни за оризова арпа работят само с енергия от възобновяеми източници


Сушилните ни за оризова арпа работят само с енергия от възобновяеми източници


Сушилните ни за оризова арпа работят само с енергия от възобновяеми източници


Сушилните ни за оризова арпа работят само с енергия от възобновяеми източници


Намалихме емисиите с фини прахови частици с 92% с новите прецизни филтри за пречистване на въздуха
Намалихме емисиите с фини прахови частици с 92% с новите прецизни филтри за пречистване на въздуха
Намалихме емисиите с фини прахови частици с 92% с новите прецизни филтри за пречистване на въздуха
Намалихме емисиите с фини прахови частици с 92% с новите прецизни филтри за пречистване на въздуха
Изцяло обновеното ни оризопреработвателно предприятие в с. Ковачево е оборудвано със специална технология, която позволява сушеното на оризовата арпа да става чрез изгарянето на генерирания по време на производството отпадък - оризовата люспа.

Така осигуряваме безотпадъчна технология при производството на ориза, използваме възобновяем източник на енергия – оризовата люспа и се грижим за околната среда.
Последният ни проект по модернизация на оризопреработвателното ни предприятие е свързан с инсталиране на високотехнологични филтри за улавяне на фините прахови частици, които се образуват при премахване на оризовата люспа.

С много внимание към детайла и грижа към природата, подбрахме най-подходящата технология, която беше инсталирана в предприятието ни наскоро.
За напояването на ориза ни се използва енергията на гравитацията

Напояването на оризовите ни полета става със силата на гравитацията – най-естественият, деликатен и щадящ природата начин, без да се използва гориво от невъзобновяеми източници за изпомпване и разпределяне на водата.
За напояването на ориза ни се използва енергията на гравитацията

Напояването на оризовите ни полета става със силата на гравитацията – най-естественият, деликатен и щадящ природата начин, без да се използва гориво от невъзобновяеми източници за изпомпване и разпределяне на водата.
Една опаковка по-малко има значение!
Една опаковка по-малко има значение!
Знаем, че красивите, функционални и информативни опаковки са важни, но като всеки отговорен бизнес за нас е от значение и какво се случва с тези опаковки след това. Затова осъществихме сериозен проект за подмяна на технологията за пакетиране на продуктите ни в кутии от серията Exotic Line. Благодарение на новите ни машини, продуктите се пакетират директно в картонената кутия и така елиминирахме нуждата от допълнителната опаковка, която преди поставяхме.

Продължаваме да работим по темата за намаляването на отпадъците и търсим нови решения за по-екологични и щадящи природата материали.