Отглеждаме ориза в нашите оризища, богато напоени с чиста вода

Сеем, жънем и възстановяваме традициите в производството на боб в България

Това сме Ние

Отглеждаме, подбираме и създаваме храна с уважение към земята, хората и начина им на живот. Израснали от малко фамилно начинание, днес сме семейство от 120 души с партньори в над 30 държави. Нашите марки са част от вашето ежедневие.

Вижте всичко за нас

Нашите Марки

Новини

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на оборудване“, съответно по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици – 9 бр.; Обособена... Прочети още

Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване и ЛПС“, съответно по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на кабини за мотокари – 3 бр.; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици... Прочети още

Контакти

България
1225 София,
ул. Малашевска №16

suico@suico.eu

T: 02 813 9888
F: 02 936 7160

Кариера

Tърсите кариера в хранителната индустрия и търговията?
Пишете ни на: jobs@suico.eu