Сертификати
Като хранителна компания се стремим да предложим на натурални, здравословни и безопасни продукти. Затова и най-важната част от работата ни е да поддържаме високо качество. Преработвателните ни предприятия са сертифицирани според един от най-строгите стандарти за безопасност на храните - International Food Standard, версия 7. Серията ни за био храни ежегодно преминава проверка за съответствие със стрикните правила на Регламенти 834/ 2007 и 889/ 2008 за търговия и преработка с органични продукти.
Вижте още