Сертификати
Като хранителна компания се стремим да предложим на натурални, здравословни и безопасни продукти. Затова и най-важната част от работата ни е да поддържаме високо качество. Преработвателните ни предприятия са сертифицирани според един от най-строгите стандарти за безопасност на храните - International Food Standard, версия 7. Серията ни за био храни ежегодно преминава проверка за съответствие със стриктните правила на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
Вижте още